Lid worden van onze club
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wil gaag nieuw lid worden
Ik wil mijn lidmaatschap verlengen
 
Jaarlijks lidgeld (25 EURO)
Erelid (0 EURO)
Gezinslid op zelfde adres (20 EURO)
Jeugdlid -18 jaar (15 EURO)
Vermelding fokker / trimmer op website (20 EURO)
Eerste jaar lid aangebracht door fokker (1 jaar geldig) (20 EURO)
Puppy bemiddeling (20 EURO)
Lid Showtraining (25 EURO)
 
 
 

Bedrag te storten op KBC : BE51 7340 4658 4762

Begunstigde A.A.S. VZW met mededeling lidmaatschap 2023 + Naam

Wenst aan te sluiten als lid en verklaart hierbij de statuten en het huishoudelijk reglement na te komen en te respecteren.